NOT Varmforzinking AS har Norges største varmforsinkingsanlegg. Varmforsinking er den rimeligste og beste metoden å beskytte jern og stål mot rust


A part of BR INDUSTRIER
VELG FIRMA I NOT
English

Velkommen til NOT Varmforzinking
Et firma i Norsk Overflate Teknikk

NOT Varmforzinking AS - Norges ledende bedrift innen varmforsinking

Vi er stolte av å være det eneste firma i Norge innen vår bransje som er sertifisert etter både NS-EN ISO 9001:2008 og 14001:2004. 3. mai 2010 mottok vi Achilles JQS sertifikat. 

NOT varmforzinking har stor fokus på optimale kvalitetssikringsprosesser hvor miljø er i fokus. Vi varmforsinker i henhold til NS-EN ISO 1461. 

Ta gjerne kontakt med driftsleder/ planlegger på telefon: 982 96 251, e-mail: post.zink@not-as.no, dersom du trenger råd og veiledning om varmforsinking.VIDEO - VARMFORSINKING AV STÅL                    

Utviklet av NetPower