NOT Varmforzinking AS har Norges største varmforsinkingsanlegg. Varmforsinking er den rimeligste og beste metoden å beskytte jern og stål mot rust